Lễ Tưởng Niệm ông Robert Funseth vị ân nhân của chương trình HO

Gia đình ông Funseth trong buổi lễ kỷ niệm

Buổi Lễ Tưởng Niệm ông Robert Funseth, vị ân nhân của chương trình HO và Con Lai được tổ chức vào trưa thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2015 tại Giáo Đường Saint John, Lafayette Square, thuộc phạm vi thủ đô Washington DC, với sự hiện diện của các quan khách, thân quyến, cùng đại diện chánh quyền,  tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà, gia đình tù nhân chính trị và đài truyền hình VIETV.

Trình bày về thân thế, sự nghiệp, công trạng của ông Robert Funseth đã được Tiến Sĩ Henry Kissinger, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Thủ Đô Washington DC, Maryland và Virginia, cô Sarah Funseth-Baran, cháu của ông Funseth.

Tiến Sĩ Robert Funseth sinh ngày 10 tháng 5, 1926 tại International Falls và trưởng thành tại West Seneca, New York. Trong thế chiến thứ II, ông phục vụ hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương. Năm 1970, ông là phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, những năm sau đó, ông phục vụ tại các toà đại sứ Mỹ ở Âu, Á, Phi Châu và Trung Đông.

10 năm trước khi nghỉ hưu, trong chức vụ Phụ Tá Thứ Trưởng Ngoại Giao, ông được giao trọng trách quản lý các chương trình tỵ nạn của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Ông đã giải cứu hàng trăm ngàn người Việt Nam ra khỏi ngục tù cộng sản, đưa họ cùng gia đình đến định cư tại Mỹ. Ông được xem là một ân nhân, một người bạn thân thiết của hàng trăm ngàn tù nhân chính trị, con lai và gia đình họ.

Ông mất ngày 25 tháng 9 năm 2015 được an táng tại Virginia, hưởng thọ 89 tuổi.

Bào đệ của ông Robert L. Funseth ông Denis Funseth
Bào đệ của ông Robert L. Funseth ông Denis Funseth

Một số nhân vật hiện diện như Ông Denis Funseth, cựu quân nhân Hải Quân Mỹ trong trận chiến Triều Tiên, bào đệ của ông Robert Funseth, đến từ New York nhắc đến lòng quyết tâm của anh mình trong công tác nhân đạo mà ông được giao phó. Về phía Việt Nam có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ nhấn mạnh về cá tính của ông Funseth, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức, Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Trên Thế Giới, đến từ California thuật lại chuyện các mục sư được đưa thẳng từ nhà tù đến Mỹ, Ông Ngô Việt Quyền, nguyên Tổng Hội Trưởng Tổng Hội cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, cựu Tù Nhân Chính Trị, đến từ Pennsylvania kể về kỷ niệm cùng có với ông Funseth, bà Khúc Minh Thơ cựu Chủ tịch Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam nói về những năm tháng thương thuyết gay go của ông Funseth với cộng sản Hà Nội. Trong dịp này, phóng viên Đào Hiều Thảo của VIETV, cơ quan truyền hình duy nhất trong buổi lễ phóng vấn các đại diện Việt Nam tham dự như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Bà Khúc Minh Thơ, ông Ngô Việt Quyền và chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn Đoàn Hữu Định…

Lễ Tưởng Niệm ông Robert Funseth kết thúc vào lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply