Sinh hoạt văn hóa cuối tuần trong dịp lễ Tạ Ơn

Giáo sư Tiến sĩ Trương Bổn Tài

Garland, TX.- Chiều Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015, một số Thân Hữu Dallas đã tổ chức đã tổ chức một buổi sinh hoạt Văn Hóa, Giáo Dục và Chính sự của Nhóm Việt Học với chủ đề “Từ Bách Việt đến TPP (Trans-Pacific Partnership) tại Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

Hiện diện trong buổi hội luận chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện ông Phạm Quang Hậu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, ông Andy Nguyễn Xuân Hùng Giám Sát Viên Quận Hạt Tarrant, ông Thái Hóa Tố cựu Chủ tịch Cộng Đồng Dallas; về giới báo chí Truyền Thông có báo Người Việt Dallas và VIETV Dallas 55.5 cùng một số thân hữu và đồng hương.

Trong phần mở đầu, ông Phan Ngọc Thạch thay mặt ban tổ chức chào mừng quan khách thân hữu đã dành thời gian quý báu với gia đình tham dự chương trình hội luận trong một ngày lễ truyền thống Hoa Kỳ; ngay sau đó ông giới thiệu diễn giả là Giáo sư Tiến Sĩ Trương Bổn Tài thuộc Nhóm Việt Học và Ban Yểm Trợ Lao Động Việt đến từ California. Với một lối trình bày dí dỏm nhưng sâu sắc bao gồm hai đề tài nhưng hai chủ đề hoàn toàn khác nhau.

Dân tộc Việt Nam hiện đang sống trong môt không gian toàn cầu hóa và được trải nghiệm qua bao thời gian thăng trầm cả chục ngàn năm để sinh tồn và tiến hóa. Tương lai dân tộc ta sẽ chuyển hóa về đâu. Qua những bằng chứng mới của các bộ môn khoa học chúng ta sẽ nhận thức rõ ràng hơn sự hổ tương trong lãnh vực xã hội cũng như văn hóa, kinh tế, giáo dục. Với kiến thức mới, sự lựa chọn của chúng ta sẽ đứng đắn và chính xác hơn. Sự hỗ tương giữa các mặt sinh hoạt trong xã hội, như văn hóa – kinh tế – chính trị – giáo dục thuộc 3 nước Mỹ – Tàu – Việt, hầu chỉnh lại hướng phát triển tiến bộ cho cá nhân và gia đình.

Chương trình hội luận bắt đầu lúc 1 giờ và kết thúc lúc 4 giờ chiều trong ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply