TOP NAIL HENDRICKSON CẦN SANG

Vì lý do hoàn cảnh gia đình cần sang tiệm nail gấp. Rent rẻ, rộng 1,200 sqft. Đối diện với Walmart trong khu Mỹ trắng, giá cao. Điều kiện dẽ thương lượng. Xin liên lạc: (903) 646-3175

Be the first to comment

Leave a Reply