No Image

Người yêu của Thúy Kiều?

November 21, 2015 NguoiVietDallas 0

Người yêu của Thúy Kiều?                                                   Thái Chinh Nguyễn kim Loan           Thúy Kiều là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết viết bằng thơ […]