Bản dự thảo tu chính Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas chuẩn bị trưng cầu ý kiến đồng hương.

Quốc Hận 2015 tại Trụ sở Cộng Đồng Dallas

Dallas, TX.- Sau gần 5 tháng bàn thảo, ban tu chính Nội Quy Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas sắp hoàn tất để trưng cầu ý kiến đồng hương. Theo ông chủ tịch Phạm Quang Hậu kể từ ngày sóng gió nổi lên, sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas bế tắc. Thành phần nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám sát kẻ ra người vô gây nên sự xáo trộn cho những công tác của cộng đồng. Do đó, nhiệm vụ khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng, việc tu chính Nội Quy  là ưu tiên trong lời hứa cải tổ và thay đổi hình thức sinh hoạt cộng đồng.

Bản dự thảo Nội quy đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã được trưng cầu ý kiến đồng hương từ ngày 16-2-1984 đến ngày 15-3-1984. Bản Nội quy được thông qua và phổ biến ngày 1-9-1984 bởi vị Chủ tịch lâm thời tiền nhiệm là Giáo sư Đàm Trung Pháp. Ông Phạm Quang Hậu đã mời gọi 7 người gồm 4 thành phần chính cho ban tu chính Nội quy: Ban Cố Vấn – Ban Quản Trị – Đại diện Tôn Giáo và Báo chí gồm có:

-Giáo sư Đàm Trung Pháp (Cố vấn)

-Ông Nguyễn Văn Tường (Cố vấn)

-Ông Nguyễn Hữu Duyệt (Cố vấn)

-Ông Phạm Quang Hậu (HĐQT)

-Bà Nguyễn Bảo Vân (HĐQT)

-Mục Sư Võ Triển (Tôn giáo)

-Ông Thái Hóa Lôc (Báo chí)

Chương trình làm việc của ban tu chính Nội Quy bắt đầu tháng 6 năm 2015. Chương trình tu chính được áp dụng theo một thời khóa biều nhất định vào ngày Thứ Tư lúc 5 giờ chiều của tuần lễ cuối tháng. Tinh thần và thiện chí của các thành viên thể hiện sự hiện diện thường xuyên trong các buổi họp, đặc biệt trách nhiệm này phải được gắn liền là có thật sự nghiên cứu bản Nội quy cũ và đề nghị tu chính gửi cho Trưởng ban tu chính là Giáo sư Đàm Trung Pháp trước một tuần lễ hay không? Đây là ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong ban tu chính. Giáo sư Đàm Trung Pháp cho biết đã nhận một số đề nghị sau buổi họp tu chính cuối cùng. Do đó, ban tu chính Nội quy sẽ có một lần họp cuối cùng thảo luận về đề nghị này; tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào quyết định chung của ban tu chính. Trong khi phần dự thảo Nội quy chưa hoàn tất, những tin tức liên quan đến nội dung của bản tu chính phổ biến ra ngoài là thiếu tinh thần hợp tác và xây dựng.

Chúng tôi sẽ phân tách và chia sẻ công tác tu chính Nội quy trong những số báo tới.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply