TT Obama Loan Báo Kế Hoạch Giúp Cựu Tù Làm Lại Cuộc Đời

WASHINGTON – TT Obama định công bố trong ngày Thứ Hai các biện pháp giúp cựu phạm nhân tái hoà nhập xã hội – Bạch Ốc loan báo: kế hoạch đuợc TT Obama trình bày tại Newark (New Jersey) gồm tài trợ giáo dục 8 triệu MK trong 3 năm của liên bang và hướng dẫn về giải quyết nhu cầu gia cư. TT Obama cũng chỉ chị cho Phòng quản trị nhân viên (OPM) thực hiện các biện pháp điều chỉnh để hoãn sưu tra tư pháp lý lịch trong giai đoạn sau của tiến trình tuyển dụng.

Theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc, ý muốn của TT là tạo cơ hội thuận lợi hơn cho cựu tù trong lúc xin việc với công sở – Bạch Ốc nhắc nhở: với 600,000 người ra tù hàng năm, cho phép cựu phạm nhân làm lại cuộc đời chẳng những phát triển công lý và công bằng mà còn làm lợi cho an ninh trật tự.

Ông Obama là TT tại chức đầu tiên đi thăm khám đường liên bang, hồi Tháng 7 – ông cũng hô hào QH cải tổ về hướng dẫn tuyên án để giúp làm giảm nhân số tù phạm tội không bạo động.

Liên đoàn dân quyền ACLU uớc luợng dân số Hoa Kỳ bằng 5% dân số thế giới nhưng chiếm 25% nhân số nhà tù của thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply