59% Cử Tri Mỹ Chọn Trum Về Chính Sách Kinh Tế

WASHINGTON – Thăm dò của Reuters/Ipsos thực hiện qua mạng giữa ngày 28-10 và ngày 2-11 cho thấy ứng viên TT Donald Trump đuợc cử tri tin cậy về kế sách kinh tế, về thương luợng với lãnh tụ ngoại quốc, và vai trò tổng tư lệnh quân đội – về lãnh vực vũ khí nguyên tử, tỉ lệ cử tri tin cậy tỉ phú Trump còn cao hơn nữa.

Nhìn chung, 31% cử tri CH định chọn ông Trump – tỉ lệ cử tri hậu thuẫn các ứng viên Ben Carson, Marco Rubio và Jeb Bush lần luợt là 18% và 10%.

Thông điệp của ban vận động của ông Trump về kinh nghiệm kinh doanh là hữu ích để ông Trump đàm phán thương ước, và đối đầu TT Putin của Nga, tỏ ra hiệu quả.

Riêng về kinh tế, 59% cử tri chọn ông Trump. Về mặt này, ông Carson đuợc 36% ủng hộ, ông Rubio 27% và bà Fiorina 25%.

Về khả năng đóng vai trò tổng tư lệnh quân đội, tỉ lệ tin tưởng ông Trump và ông Carson cùng là 40%.

Về thương luợng mậu dịch với lãnh đạo ngoại quốc, ông Trump đuợc 41% cử tri tin cậy và ông Carson 39%.

Về vũ khí nguyên tử, Reuters/Ipsos ghi nhận ông Trump đuợc 34% cử tri tin cậy, không bằng 39% ủng hộ bác sĩ Carson.

Mặt khác, nhà báo nhận xét: cuộc tranh luận ngày 28-10 tại Colorado gây thiệt hại cựu thống đôc Jeb Bush với 29% cử tri cảm thấy tiêu cực về ông.

Be the first to comment

Leave a Reply