Bế Giảng Khóa Huấn Luyện Cảnh Sát Garland

Lễ bế giảng 15 Khóa sinh tốt nghiệp

Garland, TX.- Chiều Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015, thành phố Garland đã tổ chức buổi lễ ra trường cho 15 học viên cảnh sát; chương trình chính thức bắt đầu lúc 2 giờ. Sau nghi thức rước quốc kỳ và quốc ca, cầu nguyện và giới thiệu quan khách là phần tường trình kết quả chương trình huấn luyện. Một video ghi lại thời gian huấn luyện từ ngày đầu tiên đến lúc mãn khóa học. Tiếp theo ông Cảnh sát trưởng thành phố Garland Mitch Bates phát văn bằng tốt nghiệp cho từng học viên của khóa học 58.

Cảnh sát trưởng Mitch Bates ca ngợi thành quả đạt được từ các học viên. Ông Mitch Bates nói rằng Cảnh sát Garland cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về tinh thần phục vụ cộng đồng một cách chuyên nghiệp. Tất cả 15 học viên tốt nghiệp đều cam kết và chấp nhận sự thử thách trong nghề nghiệp. Họ là những người tuyệt vời.

Cuối cùng mười lăm sĩ quan tốt nghiệp đứng trên sân khấu trong tư thế nghiêm để mọi người chụp những bức hình lưu niệm trước khi buổi lễ kết thúc.

Be the first to comment

Leave a Reply