Khối Cộng Hòa Tại Hạ Viện Bầu Thủ Lãnh Mới Vào 8-10; DB Kevin McCarthy Có Thể Sẽ Được Bầu Làm Chủ Tịch Hạ Viện

WASHINGTON – Chủ tịch Hạ Viện John Boehner loan báo hôm Thứ Tư: khối CH tại Viện này sẽ bầu tân thủ lãnh khối vào ngày 8-10 để có thể nhanh chóng thành lập nhóm lãnh đạo CH sẵn sàng giải quyết hàng loạt thử thách ngân sách trước mắt.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Boehner tuyên bố từ chức dân biểu và chủ tịch Hạ Viện hiệu lực từ ngày 30-10 sau khi đối đầu các đợt nổi dậy của các phần tử bảo thủ. Ông thông báo bằng e-mail: sau các tham khảo, đa số đồng viện muốn tổ chức bầu cử trong tuần tới, ngày đuợc chọn là Thứ Năm ngày 8-10.

Cùng trong Tháng 10, Hạ Viện bầu chủ tịch mới.

Giới phân tích tin rằng dân biểu Kevin McCarthy 50 tuổi đang là thủ lãnh khối đa số sẽ đuợc chọn là chủ tịch Hạ Viện. Người duy nhất muốn thách thức ông McCarthy là dân biểu Daniel Webster 66 tuổi, cựu chủ tịch Hạ Viện Florida – trong cuộc nổi dậy năm nay của phe bảo thủ, ông Webster đã đuợc đề cử chức chủ tịch Hạ Viện với 12 phiếu ủng hộ.

Nếu ông McCarthy trở thành chủ tịch Hạ Viện, ghế trưởng khối CH bỏ trống. Vai trò này quyết định đưa ra thảo luận những đề luật nào trong chương trình làm việc hàng ngày.

Dân biểu Tom Price, chủ tịch ủy ban ngân sách, đang vận động tranh chức trưởng khối.

 

Be the first to comment

Leave a Reply