CH Hạ Viện Lại Vận Động Xóa Obamacare Dù Đã 50 Lần Thua

WASHINGTON – Khối dân biểu CH của Hạ Viện đã biểu quyết trên 50 lần để loại bỏ từng phần hay thu hồi toàn bộ luật cải tổ y tế quen đuợc gọi bằng tên ObamaCare, và bị Thượng Viện bác bỏ – nay, họ vận dụng 1 tiến trình đặc biệt đề phòng Thượng Viện ngăn trở, TT Obama có thể phủ quyết, nhưng cuộc biểu quyết có thể cung cấp lộ đồ để tiêu trừ ObamaCare nếu đảng CH làm chủ Bạch Ốc với cuộc bầu cử TT 2016.

Theo nội quy của Thượng Viện, phe thiểu số DC có thể ngăn chận hầu hết đề luật của đảng CH, vì túc số luật định là 60 phiếu. Phe CH hiện có 54 nghị sĩ. Theo tiến trình đặc biệt gọi là “hoà giải”, Thượng Viện có thể thông qua luật với đa số quá bán, là 51 phiếu. Phe DC đã dùng tiến trình đặc biệt này để thông qua từng phần luật y tế cải tổ năm 2010. Phe DC báo động: ước luợng của lập pháp tiên đoán hậu quả từ hành động của phe CH là dân số có bảo hiểm sức khoẻ sẽ giảm bớt 15 triệu vào năm 2025.

Dân biểu CH Paul Ryan, chủ tịch ủy ban tiện ích, nói: đây là cách tốt nhất để chúng tôi đưa đề luật tới văn phòng TT – ông cho biết ông muốn thu hồi toàn bộ ObamaCare.

Kết quả biểu quyết hôm Thứ Ba tại ủy ban tiện ích là 23 thuận 14 chống – tất cả phiếu thuận là của dân biểu CH. Đề luật này thu hồi thuế tính trên chính sách bảo hiểm cao giá và với máy y dụng.

2 ủy ban khác đang làm việc với đề luật thu hồi các phần khác của luật y tế cải tổ. Sau cùng, các đề luật sẽ đuợc tổng kết để đưa ra khoáng đại Hạ Viện biểu quyết.

Be the first to comment

Leave a Reply