Báo Người Việt Dallas được chỉ danh “đánh phá chương trình Thương Phế Binh”

Báo Người Việt Dallas được chỉ danh “đánh phá chương trình Thương Phế Binh” của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam.

Trong buổi họp bất thường ngày 10 tháng 9 năm 2015, biên bản buổi họp đã được phổ biến trên diễn đàn. Trong chương trình nghị sự có đề cập và mổ xẻ bài tường thuật báo Người Việt Dallas về ngày tổ chức TPB do ông Phan Văn Phúc tổ chức tại địa phương Dallas. Nguyên văn trong biên bản, ông Phan văn Phúc tường thuật diễn tiến sự việc như sau:

“”CH Phúc tuyên bố từ ban đầu, kêu gọi những ân nhân nhận trực tiếp hồ sơ của PTB còn niêm trong phong bì về cứu xét và tùy tấm lòng cứu trợ, như thế để tự tay các nhà hão tâm tìm ra và loại bỏ không nhận những hồ sơ xem là không đứng đắn. Trong tiệc  gây quỹ, một số thực khách tri hô  đã phát giác hồ sơ ma, mạo nhận. CH Phúc lặp lại lời nói ban đầu. Và Đêm Gây Quỹ tiếp tục và kết thúc tốt đẹp

Những ngày sau đó, tờ báo địa phương của Ông Thái hóa Lộc đăng tải sự việc với những nhận định xuyên tạc sự thật... CH Phan văn Phúc cho biết  văn thư của TH ngày 18 /8/2015  giải thích về việc  Ban Tổ Chức không thể kiểm soát được sự chơn giả của những hồ sơ làm từ trong nước gởi qua, đã giúp dư luận tại địa phương thấy được vấn đề.

CH cho biết tiếp  là  gần đây có một tổ chức khác cũng muốn gây quỹ giúp TPB tại địa phương đã họp báo riêng và báo Người-Việt của Thái-hóa-Lộc lại lên báo chỉ trích CH dùng hồ sơ giả để gây quỹ và có những lời nói xấu Tổng-hội CTNCTVN.

CH đã từng tổ chức giải nguy cho tờ báo NV nầy cách đây hơn 10 năm qua khi Cộng Đồng và các Hội Đoàn định biểu tính tẩy chay vì thường có những bài báo gây xáo trộn trong Cộng-Đồng rất nhiều,CH làm như vậy vì nghĩ dù sao ông Thái Hoá Lộc cũng là một CTNCT.

 

CH  nghĩ bất cứ tổ chức nào trợ giúp cho TPBVNCH ( chớ không phải cho cả TPBVC ) Tổng-Hội cũng  hoan nghinh và ủng hộ hết lòng dù ở cùng một địa phương, nhưng xin đừng vì sự tranh chấp nhỏ nhoi mà chỉ trích thiếu căn bản chính đáng, chỉ để đánh phá gây mâu thuẩn trục lợi nhằm muốn độc quyền riêng tư.

Cuối cùng chỉ tội cho những anh em TPB đã và đang còn quá nhiều đau khổ tại quê nhà”

Biên bản còn ghi thêm phần đóng góp ý ý các thành viên tham dự: tờ báo và Ông Thái hóa Lộc lâu nay đã được biết đến là người từng thực hiện những công tác đánh phá tương tự…”

Tôi không còn gì để viết thêm về Tổng Hội CTNCT và cá nhân ông Phan Văn Phúc. Nếu Người Việt Dallas không ủng hộ thì tại sao phải đăng thông báo miễn phí và ủng hộ chi phiếu $100.00 cho chương trình TPB do ông Phúc tổ chức?. Chúng tôi, không thể là chỗ thân tình mà không phê bình xây dựng để làm tốt hơn. Thử hỏi có bao nhiêu người biết được hồ sơ thật, hồ sơ nào giả. Ban tổ chức nhắm mắt đưa cho đồng hương là vô tình gạt đồng hương, vô trách nhiệm không thể tha thứ được. Những người có mặt hôm đó mà chính cá tôi liên lạc để xin xác nhận là các ông Nguyễn Đình Cơ, ông Đàm Trung Thao, ông Nguyễn Xuân Dục, bà Lê lam Ngọc về những điều tắc trách ấy. Chúng tôi muốn nêu ra để sửa sai, thay đổi cách làm việc để lần tổ chức kế tiếp tốt hơn. Từ ơn nghĩa biến thành thù hận! Một Tổng Hội bề thế viết thơ chô Tổng Thống, cho Thượng Nghị Sĩ mà sự hiểu biết giới hạn như vậy sao? Các ông đã không tự kiểm điểm việc làm sai sót lại còn chụp mũ người khác đánh phá! Vết nhơ tháng 10 năm 2008, cả một Tổng Hội chống một mình bà Khúc Minh Thơ tổ chức Ngày Tù Nhân Chính Trị, ông Phan Văn Phúc là một trong các mũi dùi xông xáo nhất tại địa phương. Sự thành công của Ngày Tù Nhân Chính Trị cũng chính từ ngày đó Tổng Hội CTNCT cáo chung trong lòng người CTNCT!

Còn ông Phúc cho rằng ông đã giải thoát cho cá nhân tôi cách đây 10 năm trước xin hãy hỏi lại hai cựu Chủ tịch Cộng Đồng DFW là ông Nguyễn Xuân Hùng và Thái Hóa Tố để rõ hơn. Với cá nhân tôi ân oán phân minh, không xin xỏ ỉ ôi! Chủ trương của Người Việt Dallas không bao giờ thay đổi  là SỰ THẬT MỚI ĐEM LẠI SỰ BÌNH AN VÀ ĐOÀN KẾT.

Thái Hóa Lộc

Đính kèm biên bản THCTNCT

 

Be the first to comment

Leave a Reply