Phạm Chí Dũng : Nhà nước cần chấp nhận hoạt động ôn hòa của xã hội dân sự

Nhà bình luận Phạm Chí Dũng.

DR

Phm Chí Dũng : Nhà nước cn chp nhn hot đng ôn hòa ca xã hi dân s

Thy My

Nhà báo Phm Chí Dũng  Ch tch Hi Nhà báĐc lp Vit Nam (Hi NBĐLVN)  va nhn hai giy triu tp liên tiếp ca Cơ quan an ninh điu tra, Công an Thành ph H Chí Minh, yêu cu anh phđến tr s cơ quan này vào 8h sáng các ngày 4/8 và 5/8 đ “tr li các bài viết trên Internet.

Được biết ngày 4/8 cũng là thđim mt cuc sinh hođnh k ca Hi NBĐLVN được t chc ti Nhà th Dòng Chúa Cu Thế. Ngày 5/8 là ngày hp mt các nhóm xã hi dân s ti Saigon.

Vi giy triu tp ln 1, nhà báo Phm Chí Dũng đã t chi không đến, nhưng đành vng mt trong bui hp vì b ngăn chn. Còn hôm nay 05/08/2014, anh đã chp nhđến tr s công an đ làm vic. Sau khi kết thúc bui làm vic này, anh cho đài RFI biết:

Nhà báo Phm Chí Dũng : Mt chi tiết thú v là tôi li gp chính ông LêĐình Thnh – điu tra viên mà vào năm 2012 đã tham gia bt và hi cung tôi. Ln này, điu tra viên hi khá nhiu v Hi Nhà báĐc lp Vit Nam, ni dung xoay quanh mđích tôn ch ca Hi và mt s vđ khác. Có v h rt quan tâm đến tiêu chí “hođng ôn hòa ca Hi và c gng dò tìm xem hi này thc sôn hòa hay cóđnh xách đng dân chúng không.

Tôi tr li thng là Hi NBĐLVN là t chc ngh nghip v báo chíđã tuyên b hođng ôn hòa tc s luôôn hòa v quan đim, trong đó có quan đim chính tr. Nhà nước Vit Nam luôđa nghi, nhưng s hoài công vì Hi NBĐLVN chng bao gi cóýđnh “lt đ chếđ.

Tuy nhiên, mc tiêu chính ca Hi là phn bin, và Hi chp nhn các lung quan đim vàý kiếđa chiu, k c trái chiu gia các hi viêđ to nên mt môi trường đa nguyên tư tưởng theo đúng nghĩa.

V ngày thành lp 4/7 ca Hi NBĐLVN trùng vi ngày Quc khánh M, ngay tđu chúng tôđã xáđnh đó là s trùng hp ngu nhiên nhưng rý nghĩa, vìđim thi gian này tương hp vi Bn Tuyên ngôĐc lp ca Hp chng quc Hoa K hơn hai trăm năm trướ năm 1776. Nhưng không th ly s trùng hp v thđim như thếđ quy cho Hi NBĐLVN là“theo đuôi M.

H cũng cho rng có th tôi b “cun theo đô la vào vng, t“khen M nhiu quá. Tôi tr li thng là“Các anh có chng minh được chúng tôi dùng ngun tin bt hp pháp cho hođng ca Hi NBĐLVN không? Các anh có bao gi thy tôi hoang tưởng chính tr không? Va qua sau v giàn khoan HD 981 ca Trung Quc, nếu không có s lên tiếng mnh m ca Hoa K và phương Tây thì liu Trung Quc có nhượng b Vit Nam không? Như vy cn thy rng phi c mà xây cho được mi quan hđng minh vi M ch. Quan h này không ch bo toàn lãnh th cho dân tc Vit Nam mà còn có li cho cđng ca các anh đy.

Ni dung hi và tr li ch có thế. Sau đó hđ ngh tôi ký xác nhn vào nhng bài viết ca tôi trên mng Internet, nhưng tôi yêu cu h v nhà tôđ tôi t in các bài viết t trên mng ri mi có th kýđược.

Điđng li cui cùng nhưng n tượng nhđi vi tôi sau bui làm vic hôm nay là Cơ quan ANĐT không hđ cđến vic hình thành Hi NBĐLVN là đúng hay sai lut pháp, cũng không đđng gìđến vi“x lý vi phm hay bt b nàđi vi các hi viên ca Hi NBĐLVN.

H cũng không đ cđến cm t “đi lp chính tr mà gii dư lun viêđã luôn dùng đ công kích và quy chp Hi NBĐLVN trong gn ba chc bài viết trên mng trong mt tháng qua, hay truy tìm ngun tài chính ca Hi mà có th h luôn cho rng không minh bch. Và Cơ quan ANĐT cũng ch hi v hođng ca cá nhân tôi ch không đ cđến bt c người nào khác trong Hi NBĐLVN.

Tôi cho rng đãđến lúc Nhà nước Vit Nam cn chp nhn hođng ôn hòa ca các hđoàn dân sđc lp, và thay vìđiu tra xét hi và triu tp liên miên mà có th phm vào vic lm dng quyn lc, h nêđi thoi vi chúng tôi v nhng gii pháp cho đt nước.

Be the first to comment

Leave a Reply