Nhật Bản tố cáo « hành động nguy hiểm » của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo. Ảnh chụp ngày 01/07/2014

REUTERS/Issei Kato

Nht Bn t cáo « hành đng nguy him » ca Trung Qu Bin Hoa Đông

Trng Nghĩa

Ngày 05/08/2014, Nht Bn cnh cáo cá« hành đng nguy hi» trên không và trên bin ca Trung Quc ti vùng Bin Hoa Đông, có th mang li nhng « hu qu không mong mu». Tokyo đng thi t cáo cáđng thái quyếđoán phi pháp ca Bc Kinh trong vic gii quyết các tranh chp trên bin.

Trong quyn sách trng thường niên v Quc phòng, Tokyo « rt quan ng» v vic Bc Kinh đã thiết lp mt vùng nhn dng phòng không  vào tháng 11 năm 2013 bên trên Bin Hoa Đông. Hành đng này, theo Nht Bn, « ch có th làm căng thng leo thang và có th dđến nhng hu qu không mong mu».

Sách trng Quc phòng ca Nht Bn còn t cáo các hành đng coi thường lut pháp trong các cuc tranh chp trên bin vi các nước láng ging nói chung : « Liên quan đến các v tranh chp trên bin, Trung Quđã có nhng bin pháp quyếđoán, trong đó có c nhng bin pháp cưỡng bc nhm phá v hin trng, nhng bin pháp ch da trên s khng đnh duy nht t phía Trung Quc, điđi ngược li vi lut pháp quc tế». 

Vào tháng 11 năm 2013, Bc Kinh đã loan báo vic thiết lp mt vùng nhn dng phòng không trên Bin Hoa Đông, bao trùm c vùng quđo Senkaku/Điếu Ngư mà Nht Bđang qun lý, nhưng b Trung Quđòi ch quyn. Quyếđnh đy tính khiêu khích đóđượđưa ra trong bi cnh tranh chp ch quyn Bc Kinh Tokyo trên vùng Senkaku/Điếu Ngưđc bit leo thang t năm 2012.

Tàu thuyn và phi cơ Trung Quc thường xuyên thâm nhp vào không phn và hi phn vùng Senkaku/Điếu Ngư, buc Tokyo phi có bin pháp theo dõi và đi phó. Trong mt cuđđu vàđu năm nay, Tokyo cho biết hai chiếđu cơ Trung Quđã bay sát máy bay Nht B ch cách khong 30 mé ti vùng phòng không chng ln gia hai bên. Bc Kinh dĩ nhiêđã t cáo ngược li rng chính máy bay quân s Nht Bn gây nguy him khi áp sát phi cơ Trung Quc.

Ngoài Nht Bn, mt s quc gia Đông Nam Á cũng là bt hòa vi Trung Quc trên vđ tranh chp ch quy BiĐông.

Quan h gia Trung Quc và Vit Nam đc bit xu hđi sau v Bc Kinh cho đt mt giàn khoan nước sâu ngay bên trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam trong hơn hai tháng, tđu tháng Năm cho đến gia tháng By.

Sách trng Nht Bn cũng nhn mnh trên vic ngân sách Quc phòng Trung Quc tăng đđn vàđáng k trong 10 năm qua.

Ngân sách Quc phòng Nhđã tăng lđu tiên t 11 năm, vàđu 2013, tăng 2,2%. Vào tháng 12 năm nay, chính quyn Abe quyếđnh tăng 5% chi phí quân s cho 5 năm ti.

Th tướng Abe đã bđèn xanh cho khan chi phí 24 700 t yen  175 t euro- cho thi hn 2014-2019. Ngoài chi phí nhân s, Nht mua thêm trang thiết b, trong đó có 3 máy bay không người lái, 17 máy báy ct cánh thng đng Osprey, 52 xe li nước và 5 tàu ngm.

Vi trang thiết b này, theo AFP, còn phi cng thêm vic mua 2 khu trc hđược trang b h thng chng tên la Aegis, và 28 chiếđu cơ F35, mt máy bay tàng hình đi mi nht.

Be the first to comment

Leave a Reply