Nhiều người Mỹ hối hận vì đã bầu cho tổng thống Obama

(CNN):  Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của đài CNN, thì nhiều người Mỹ đã cho biết nếu được bầu lại, họ sẽ bầu cho ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa, thay vì bầu cho tổng thống Obama của đảng Dân Chủ.

Trong cuộc bầu cử năm 2012, tổng thống Obama của đảng Dân Chủ đã tái đắc cử chức tổng thống với 51 phần trăm số phiếu bầu.

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài CNN, thì nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức lại giữa tổng thống Obama và ông Mitt Romney, thì ông Mitt Romney sẽ thắng với tỷ lệ phie16u bầu 53 phần trăm, so với 44 phần trăm bầu cho tổng thống Obama.

Nếu nói về khả năng đối nội và đối ngoại, theo kết quả cuộc thăm dò dân ý, chỉ có 44 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến ,ủng hộ tổng thống Obama, mức ủng hộ thấp nhất của cử tri Mỹ với một tổng thống Hoa Kỳ.

Be the first to comment

Leave a Reply