Hoa Kỳ mở rộng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo từ Nhà Trắng, ngày 29/07/2014, các biện pháp mới trừng phạt Nga

REUTERS

Hoa Kỳ mở rộng trừng phạt Nga

RFI

Ti qua, 29/07/2014, Tng thng M Barack Obama thông báo các trng pht mi, trong lĩnh vc tài chính, nhm vào Nga, đng thi Washington nhn mnh không lao vào mt cuc chiến tranh lnh mi.

 Thông tín viên RFI Anne Marie Capomaccio, t Washington, cho biết, các bin pháp trng pht ca M ln này liên quan đến lĩnh vc ngân hàng, quân s và năng lượng :

« Ba ngân hàng mi làđi tượng trng pht ca Hoa K ln này, đó là ngân hàng VTB, chi nhánh ca nó, ngân hàng Matxcơva và ngân hàng nông nghip Nga. Các cơ s này b nghi ngđã tài tr cho các lc lượng ly khai thân Nga ti Ukraina.

Mt khác, Tng thng Barack Obama thông báo, Hoa K phong ta xut khu sang Nga các ph tùng, thiết b trong lĩnh vc năng lượng. Cui cùng, Washington ngng cung cp tín dng h tr xut khu sang Nga, cũng như phong ta tt c các khon ngân sách tài tr cho các dán phát trin kinh tế.

Theo nguyên th Hoa K, Tng thng Nga Vladimir Putin phi chu trách nhim v tình hình hin nay ti Ukraina. Ông nói : Mt ln na, nước Nga t cô lp mình đi vi cng đng quc tế, xóa bđi hàng chc năđđược các tiến b thc s. L ra, không nêđđiu này xy ra. Thế nhưng, đó là s la chn ca nước Nga vàđc bit là ca Tng thng Putin.

Đây không phi là mt cuc chiến tranh lnh mi. Đây là mt vđ c th liên quan đến vic nước Nga không chp nhđ cho Ukraina đi theo con đường riêng ca mình.

Theo Tng thng M, Matxcơva đã cm nhđược nhng thit hi do b quc tế trng pht và cho đến lúc này, theo các d báo kinh tế, tăng trưởng ca Nga s là s không và gng kìm trng pht Nga có th còn siết cht hơn »

Be the first to comment

Leave a Reply