Mỹ lại tố cáo Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden (T) và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc họp báo ngày 26/07/2013.

REUTERS/Tim Chong

Mỹ lại tố cáo Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông

Trng Nghĩa

Các hành đng hung hăng ca Trung Cộng ti BiĐông tiếp tc b gii lãnh đo M lêán. Vào hôm 25/06/2014, trong hai s kin riêng bit, Phó Tng thng M Joe Biden và Tr lý Ngoi trưởng Mđc trách châÁThái Bình Dương Daniel Russel li t cáo nhng hành vi có nguy cơ gây bn ca Trung Cộng trong khu vc.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuc hđàm vi khách mi là Th tướng Singapore Lý Hin Long, Phó Tng thng M Joe Biden đ cđếđiđượông gi là« hành vi gây bn » ca Trung Cộng ti BiĐông.

Trong mt thông cáo, Tòa Bạch Ốc cho biết là« hai lãnh đđã tho lun v nhng mi quan ngi chung liên quan ti kiu hành vi gây bn ti BiĐông và nhc li quan tâm chung ca hai nướđến (vic tôn trng lut pháp quc tế, quyn t do hàng hi và gii pháp hòa bình cho nhng v tranh chp lãnh th và lãnh hi ».

Hãng tin Pháp nhc li : Trung Cộngđòi hi ch quyn trên hu như toàn b BiĐông, k c ti vùng bin gn b bin các nước láng ging. Trong thi gian gđây, Bc Kinh càng lúc càng quyếđoán hơn trong viáđt yêu sách ch quyn ca ho.

Trước tình hình đó, Washington cho biết là h không thiên v bên nào trong vđ tranh chp, nhưng nhn mnh rng Bc Kinh phi tuân th« luđi dường » và tho lun vđ này trong các diđàn khu vc vi cáđng minh ca M. Yêu cu này ca Mđã khiến Trung Cộng bc tc.

Cho dù vy, vào hôm qua, ti phiêđiu trn trướy ban Đi ngoi Thượng vin M, Tr lý Ngoi trưởng Hoa K ph trách khu vĐông Á Thái Bình Dương Daniel Russel đã không ngn ngi t cáo nhng « c gng mang tính cưỡng bc ca Trung Cộng”

 Theo ông Russel, các hành đng đơn phương này va làm gia tăng căng thng, va phá hoi v thế ca Trung Cộng trên trường quc tế.

Be the first to comment

Leave a Reply