WHO và Bắc Kinh liên tục gọi điện uy hiếp Fox News trước khi chuyên gia đào tị lên sóng nói sự thật?