Washington thông báo chuyển lính Mỹ từ Đức sang Ba Lan