Washington hy vọng tiếp tục đối thoại dù Bình Nhưỡng lại đe dọa