Vua Thái Lan bất ngờ phục chức cho 3 quan chức bị sa thải