VẾT THƯƠNG NGÀY CŨ ĐÃ LÀNH SAU TANG LỄ L.M AUGUSTINE NGUYỄN HUY TƯỞNG TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP!