VNTB – Sài gòn “phong toả”, có khi chết đói trước khi chết dịch …