VN trở thành đối tác thương mại khó tính đối với TC