VĂN NGHỆ GÂY QUỸ CƯÚ TRỢ TPB VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI SACRAMENTO 6.10.2019