VN chưa dùng máy bay chữa cháy rừng, dập lửa ‘kiểu du kích’