Việt Nam và ExxonMobil sắp hoàn tất đàm phán bán khí từ mỏ Cá Voi Xanh