Việt Nam thông báo tàu khảo sát Trung Cộng đã rời VN