Việt Nam sắp đón lãnh đạo BTT và chuẩn bị thượng đỉnh Trump–Kim