Việt Nam sẵn sàng ‘giải quyết khủng hoảng Mỹ-Iran’?