Việt Nam sẽ bắt đầu các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ trong năm nay