Việt Nam phát hiện 17 ca COVID-19 mới, cách ly ngay khi nhập cảnh