Việt Nam nói về khả năng tổ chức cuộc gặp Trump - Kim lần hai