Việt Nam : Ông Trọng có thực sự chủ trì quốc tang tướng Anh ?