Việt Nam ăn mừng đá banh, 28 người chết, 195 người bị thương.