Việt Nam ‘mua’ máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ