Việt Nam không nằm trong danh sách hơn 20 nước giúp Trung Cộng trong đợt dịch virus corona hiện nay