Việt Nam: Hoan nghênh Mỹ-Úc, nhưng thận trọng trước Trung Cộng