Việt Nam gửi công hàm tới đại sứ quán Singapore về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long