Việt Nam cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đôla vào nhà máy điện để ‘hài hòa cán cân thương mại’