Việt nam có đáp ứng yêu cầu trả Trịnh Xuân Thanh về Đức hay không qua cuộc đàm phán?