Việt Kiều Mỹ đang bị chiêu dụ để đón chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ