Virus corona : Gần 2.000 người nhập cảnh bị cách ly tại Sài Gòn