Với trái tim lương thiện, cậu bé 10 tuổi đã “biến” 20 đô la thành 2 triệu đô