Venezuela chuyển 8 tấn vàng khỏi ngân hàng trung ương