Vắc xin COVID-19 của Trung Cộng được ca ngợi nhằm chống lại Tổng thống Trump