Vì sao một số nước đề nghị đeo khẩu trang, số khác thì không?