Vợ của công dân Mỹ bị VN kết án 12 năm tù điều trần trước Hạ viện