Vụ Bãi Tư Chính: Cố vấn an ninh Mỹ lên án Trung Cộng, ám chỉ hậu thuẫn VN - Viễn Đông