Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về các hành vi tấn công các nhà thờ trong thời gian gần đây.