Tàu Trung Cộng rời vùng biển VN sau đợt thăm dò bị phản đối